::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیردسته زیردسته سطح دوم

تصویرعنوانسالدسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
طراحی و ساخت دستگاه پودرریزی جهت بستن نازل پاتیل های فولاد1393تجهيزاتمكانيكي--
طراحی و ساخت فناوری مناسب برای آزمون استحکام روی گندله های خام و پخته در آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان1393تجهيزاتمكانيكي--
طرح امکان سنجي واجراي نصب سنسورهاي ضد تصادف بر روي جرثقيل هاي 21 و22 نورد 91تجهيزاتالكتريكي--
بهبود روش بازسازي ترميم سطح قطعات تحت سايش نورد 350 ذوب آهن اصفهان با استفاده از پاشش حرارتيHP/HVOF90قطعاتمكانيكيمكانيكي-
-بررسي و امكان سنجي بازسازي قطعات و تجهيزات مكانيكي مستهلك شده به منظور بهره برداري مجدد89قطعاتمكانيكيمكانيكي-
تحقيق ، امكان سنجي جايگزيني ، نصب ، راه اندازي سيستم اندازه گيري و كنترل دما بر روي دريچه بازديد پايين گنبد90تجهيزاتالكتريكي--
مطالعات مهندسي و استفاده از فولاد هاي ضد سايش توليد داخل در ساخت شبكه هاي سرند ي مسير آگلومره90تجهيزاتمكانيكي--
-توليد آزمايشي صفحات ضد سايش راهگاه شوت مسير مواد كوره بلند و سخت سازي سطحي با استفاده از فرآيند كلادينگ90قطعاتمكانيكيمكانيكي-
استفاده از فناوری مناسب جهت آهک پاشی پاتیل های مذاب بخش فولادسازی89تجهيزاتمكانيكي--
چرخ حلزونی گیربکس مکانیزم 30680قطعاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۸ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش