::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   درباره ما
 

بومی سازی در ذوب آهن با هدف بومی سازی در این مجتمع عظیم صنعتی و بهره گیری از توان فنی و تخصصی شرکت های داخلی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به زودی نمایشگاه مجازی بومی سازی بروی وب سایت ذوب آهن اصفهان قرار خواهد گرفت. مدیریت پژوهش و بومی سازی : 6013-0315257 و 2844 مدیریت سفارشات:
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۸ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش